Педагогічні напрацювання викладача з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік"


Завдання для проведення олімпіади з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації


План рахунків для навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік"


Тестові завдання з навчальної дисципліни в середовищі QTest


Весь лекційний і мультимедійний матеріал зберігається у хмарному сховищі Google Drive і створений у програмах Microsoft Word i PowerPoint.