Методичні матеріали для проходження навчальної практики з дисципліни


Інструкційні картки за робочими місцями працівників бухгалтерської служби, презентації заннятьПервинні документи та облікові регістри за видами обліку


Завдання для програмного ведення обліку