Педагогічні напрацювання викладача з навчальної дисципліни "Фінансовий облік"


Самостійне вивчення з навчальної дисципліни "Фінансовий облік"


Нормативна база( положення (стандарти) бухгалтерського обліку, закони, постанови) для навчальної дисципліни "Фінансовий облік"

Тестові завдання і тестові завдання в середовищі Qtest з навчальної дисципліни